Sangean ישראל

אתר הבית של חברת Sangean  העולמית בישראל. החברה מציגה מיטדע על כלל המוצרים המשווקים בארץ בחלוקה לפי קטגוריות וכוללת מפרטים טכניים, תמונות, צילומי 360, חוברות הפעלה, פליירים, סרטונים וכל מידע שנחוץ ללקוחות ומשווקים.