Movementis

חברת Movementis מארגנת כנסים מדעיים החל משנת 2010 באוניברסיטאות המובילות בעולם. לרגל הכנס השמיני באוניברסיטאת הרווארד של החברה בנינו את אתר התדמיתי הבא המאפשר לקבל מידע על הכנס ולבצע הרשמה ותשלום.