New School

אתר לבית הספר לשפות בתל אביב – New School. האתר כולל מידע על בית הספר, אפשרות הרשמה לקורסים במגוון שפות ורמות, מציג את שיטת הלמידה הייחודית של בית הספר וכולל גם בלוג פעיל עם טיפים ללמידת שפה.